Επιλογή Συμμετεχόντων

Η Επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με σειρά προτεραιότητας τόσο ανά κατηγορία συμμετεχόντων όσο και ανά περιφέρεια. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης του προβλεπόμενου αριθμού συμμετεχόντων σε μια περιφέρεια θα μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός συμμετεχόντων από άλλες περιφέρειες του ίδιου άξονα προτεραιότητας.

Κάθε υποψήφιος που δηλώνει συμμετοχή θα λαμβάνει ένα αύξοντα αριθμό –αριθμό πρωτοκόλλου.