Εξέλιξη Έργου

Στα πλαίσια της πράξης «ΑΡΙΑΔΝΗ: Πρόγραμμα Κατάρτισης Επαγγελματιών Ψυχικής Υγείας για το φαινόμενο του «εθισμού» των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν τα παιδιά και οι έφηβοι από την ανεξέλεγκτη χρήση του διαδικτύου» έχουν υλοποιηθεί συνολικά δεκατρία τμήματα κατά την Α’ Φάση και οκτώ τμήματα υλοποιούνται στην Β’ Φάση. Αναλυτικά ανά ’ξονα τα τμήματα που έχουν υλοποιηθεί καθώς και αυτά που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή δύνονται παρακάτω:

  1. ΑΞΟΝΑΣ 13
  2. ΑΞΟΝΑΣ 14
  3. ΑΞΟΝΑΣ 15