Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Το συγκεκριμένο έργο αφορά την κατάρτιση επιστημόνων υγείας όπως ιατροί, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, σύμβουλοι ψυχικής υγείας, κ.α. τόσο δια ζώσης όσο και με τη χρήση καινοτόμων μεθόδων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-lairning) καθώς και με την υλοποίηση πρακτικής άσκησης συνολικής διάρκειας 85 ωρών.

Η κατάρτιση θα αφορά συνολικά 1.000 επιστήμονες σε όλη την επικράτεια και θα υλοποιείται σε τμήματα των 25 ατόμων.

Ο χρόνος διάρκειας της εκπαίδευσης για κάθε τμήμα θα είναι 2 μήνες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινά τον Οκτώβριο του 2011 και η ολοκλήρωση των τελευταίων τμημάτων είναι τον Μάρτιο του 2013.

Μετά το πέρας της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.Κ του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Ο συνολικός αριθμός επιστημόνων που θα καταρτιστούν στο συγκεκριμένο αντικείμενο ανά ’ξονα Προτεραιότητας είναι ο εξής:

- ’ξονας Προτεραιότητας 13 ( Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Περιφέρεια Ηπείρου, Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Περιφέρεια Κρήτης): 420 άτομα

- ’ξονας Προτεραιότητας 14 ( Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Περιφέρεια Αττικής): 483 άτομα

- ’ξονας Προτεραιότητας 15 ( Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου): 97 άτομα

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν με σειρά προτεραιότητας οι κάτωθι:

1. Επαγγελματίες υγείας που εργάζονται σε δομές του Ε.Σ.Υ. (Νοσοκομεία, κέντρα υγείας, ψυχικές δομές, κέντρα πρόληψης, προνοιακές μονάδες, θεραπευτήρια κ.α.):

       α)Εργαζόμενοι σε παιδιατρικές και εφηβικές δομές του Ε.Σ.Υ.
       β)Εργαζόμενοι σε δομές ενηλίκων του Ε.Σ.Υ.

2. Επαγγελματίες που εργάζονται σε εποπτευόμενες ή και χρηματοδοτούμενες δομές του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που προσφέρουν υπηρεσίες πρόληψης, διάγνωσης ή και θεραπείας ψυχικής υγείας σε εφήβους.

Το μέγιστο ποσοστό συμμετοχής των παραπάνω κατηγοριών θα ανέρχεται στο 70% του συνολικού αριθμού καταρτιζομένων.

3. Εργαζόμενοι του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων:

      α) Υπεύθυνοι Αγωγής Υγείας-Υπευθυνοι και στελέχη Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
      β) Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται Kέντρα Διαφοροδιάγνωσης και Υποστήριξης(ΚΕΔΔΥ)
      γ) Ψυχολόγοι που εργάζονται σε σχολικές μονάδες.
      δ) Εκπαιδευτικοί που έχουν εκτελέσει προγράμματα αγωγής υγείας -ψυχικής υγείας.

4. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στα υπόλοιπα Υπουργεία (Υπουργείο Δικαιοσύνης, κ.α.).

5. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται στις κοινωνικές υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης(Ο.Τ.Α.).

6. Επαγγελματίες ψυχικής υγείας που εργάζονται σε μη κυβερνητικές οργανώσεις.

7. Επαγγελματίες ψυχικής Υγείας με εθελοντική δράση:

      α) σε κρατικές δομές
      β) σε μη κυβερνητικές οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)

Το ποσοστό των συμμετεχόντων από τις κατηγορίες 3 έως 7 θα φτάνει το 30% του συνολικού αριθμού καταρτιζομένων με το ενδεχόμενο αύξησης του στην περίπτωση που δεν συμπληρωθεί το ποσοστό των αρχικών κατηγοριών (70% των δομών του Ε.Σ.Υ. και των χρηματοδοτούμενων φορέων).

Η Κατάρτιση θα γίνεται από Δευτέρα έως Παρασκευή, απογευματινές ώρες (εκτός ωραρίου)