Χρονική Διάρκεια

Ο  χρόνος διάρκειας της εκπαίδευσης  για κάθε τμήμα θα είναι 2 μήνες.

Το πρόγραμμα κατάρτισης ξεκινά τον Οκτώβριο του 2011 και η ολοκλήρωση των τελευταίων τμημάτων είναι τον Μάρτιο του 2013.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/8/2011 θα επιλεγούν τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2011 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Φεβρουάριο του 2012. Θα γίνουν δεκτά 300 άτομα.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 30/11/2011 θα επιλεγούν τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Ιανουάριο του 2012 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάιο του 2012. Θα γίνουν δεκτά 300 άτομα.

Από τις αιτήσεις που θα υποβληθούν μέχρι 31/7/2012 θα επιλεγούν τα άτομα που θα συμμετάσχουν στα τμήματα που θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο του 2012 και θα ολοκληρωθούν μέχρι τον Μάρτιο του 2013. Θα γίνουν δεκτά 400 άτομα.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προβλέπει υποχρεωτική παρακολούθηση (με δικαίωμα απουσιών στο 10% της συνολικής διάρκειας της κατάρτισης) με ποινή αποκλεισμού από το τεστ για την πιστοποίηση.

Μετά το πέρας  της κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα λάβουν πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το Κ.Ε.Κ του Πανεπιστημίου Αθηνών.